Những sinh vật sống lâu đời nhất còn tồn tại trên Trái đất

Những sinh vật sống lâu đời nhất còn tồn tại trên Trái đất


Vi khuẩn lam được biết đến là sinh vật sống cổ xưa nhất còn tồn tại khi có mặt trên Trái Đất từ cách đây 2,1 – 2,8 tỷ năm.


Cây củ ấu: 66 – 145 triệu năm (thời điểm xuất hiện trên Trái đất).

Kiến Martialis heureka: 120 triệu năm.

Cây Bách Lan: 145 triệu năm.

Cá nhám mang xếp: > 150 triệu năm.

Tôm móng ngựa: > 200 triệu năm.

Thông Wollemi: > 200 triệu năm.

Cá tầm: > 200 triệu năm.

Thông dù Nhật Bản: > 230 triệu năm.

Vạn tuế: > 280 triệu năm.

Cỏ tháp bút: > 300 triệu năm.

Thông kauri: 298 – 358 triệu năm.

Cá vây tay: 360 triệu năm.

Rêu: 470 triệu năm.

Sam (cua móng ngựa): > 445 triệu năm.

Ốc anh vũ: 500 triệu năm.

Sứa: > 550 triệu năm.

Động vật thân lỗ: > 580 triệu năm.

Trùng biến hình: 780 – 800 triệu năm.

Vi khuẩn lam: 2,1 – 2,8 tỷ năm.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.